Verifield AuditManager

Heeft u het gehad met eindeloos checklijsten bijhouden en rondsturen, met stroeve taakverdeling per mail?  Verifield AuditManager assisteert u bij het managen van uw audits. Met gerichte vragen en checklijsten monitort u permanent of uw bedrijf compliant is met de wetgeving en procedures voor veiligheid, milieu en kwaliteit. Ook uw eigen vragen en checklijsten integreert u naadloos in de tool. U weet op elk moment wat de volgende stappen zijn en welke correctieve acties nodig zijn om wetgeving en procedures correct toe te passen.

Management van uw audits: van creatie tot opvolging en rapportering

Voordelen

Checken, weten, opvolgen

Artikel per artikel hebben we de veiligheids- en milieuwetten in vraag gegoten, zodat u en uw medewerkers snel kunnen checken tot op welke hoogte uw bedrijf compliant is. Voor alle kwaliteits-, veiligheids- en milieuprocedures kunt u ook uw eigen checklijsten toevoegen. U wordt van a tot z bij de opvolging begeleid.

Overzicht

Uw hele auditproces zit in één automatische flow. In elke auditfase bewaart u perfect het overzicht, zelfs als u werkt met verschillende sites, afdelingen of lijnmanagers.

 

 

 

Minder fouten, meer tijd

Alle betrokken medewerkers wisselen informatie uit in één centrale software via de cloud. Resultaat: u maakt minder fouten en ook de opvolging verloopt vlotter.
Mobiel

Naast het creëren van audits in Verifield AuditManager vanop uw werkplek, kunnen de auditors de audits ook mobiel beantwoorden via iPad-tablet (enkel IOS). De info die zij invoeren via de app wordt onmiddellijk in de software ingelezen.

 

Inzicht

Meten is weten. Audits zijn een bron van informatie, zeker als u ze intelligent aanpakt met Verifield AuditManager. Zo komt u moeiteloos te weten hoeveel acties voortvloeien uit een check, en ziet u met één druk op de knop of uw compliancy verbeterd is in vergelijking met de vorige jaren.

Rapportering

Heeft u nood aan diepgaande informatie over compliancy? Antwoorden analyseren, bundelen en vergelijken verloopt zeer gestructureerd in Verifield AuditManager. Rapporten trekken met belangrijke conclusies en actiepunten loopt zo goed als automatisch. 

 

Door vragen te beantwoorden en checklijsten te doorlopen, komt u vanzelf te weten of u compliant bent met de veiligheids- en milieuwetgeving in België en met de procedures voor een veilige, milieuvriendelijke en kwaliteitsvolle werkomgeving. Ook eigen vragen en checklijsten kunt u perfect opladen in de tool.

Hoe gaat het in zijn werk? U selecteert auditvragen, publiceert de gekozen lijst en krijgt een mailtje met een link waar u de audit kunt uitvoeren. Werkt u met verschillende personen in diverse afdelingen of divisies, dan kunt u hen audits toewijzen. Op de portaalsite of in de mobile app zien alle ‘auditors’ welke audits aan hen zijn toegewezen. Zij vullen de audits in, melden eventuele correctieve acties, en sturen de info naar u terug. Binnen de tool analyseert u eenvoudig de antwoorden en bekijkt waar de bottlenecks zitten. Correctieve acties, op kleinere of grotere schaal, kunnen eenvoudig toegewezen en opgevolgd worden.

Wilt u uw management overtuigen van acties die moeten genomen worden? Wilt u snel evolueren van pijnpunt naar actiepunt? Met Verifield AuditManager trekt u overzichtelijke rapporten mét bewijskracht.

De kunst van het auditeren bij IKEA

Ikea zet alles op alles voor het milieu. “Bij Ikea hebben we onze eigen richtlijnen omtrent duurzaamheid. Dankzij onze ‘People and Planet Positive’ strategie weten alle collega’s waar we naartoe willen met ons duurzaamheidsbeleid“, vertelt Vincent Hody, Sustainability Developer en milieucoördinator bij IKEA Distribution Benelux NV.

Vincent is al vijftien jaar verantwoordelijk voor de lokale vertaalslag van deze strategie. “Onze visie is duidelijk: ‘People and Planet Positive’ zo breed mogelijk inzetten. Daar zijn uiteraard concrete acties voor nodig”, zegt Vincent. “We streven bijvoorbeeld naar 100% hernieuwbare energie tegen 2020. Volgend jaar willen we onze eigen windturbine. Daarnaast volg ik binnen Ikea de milieuwetgeving op en geef de nodige adviezen.”

Voor Ikea is het belangrijk om zowel de leveranciers, klanten en medewerkers te betrekken in het duurzaamheidsverhaal. “We waren bijvoorbeeld de eerste keten die enkel LED-verlichting aanbiedt. Daarom hebben we in het begin van elk jaar een campagne waarbij bij elke led-lamp die je koopt, 1 euro gaat naar organisaties ten behoeve van vluchtelingen. Een andere interne campagne heeft als doel de collega’s aan te sporen zo duurzaam mogelijk te leven. De geselecteerde collega’s krijgen een budget om zelf duurzame producten van Ikea te kopen. Op die manier kunnen ze de producten zelf ervaren, beleven en evalueren”, vertelt Vincent.

De acties van Ikea gaan niet onopgemerkt voorbij: Vincent ontving dit voorjaar de award voor ‘Meest verdienstelijke milieucoördinator’. Hij kreeg er een high-level milieuaudit van Wolters Kluwer bovenop.

Tijdens een sessie van 5 uur werd de VLAREM-wetgeving gedetailleerd doorgenomen. “Geen enkel artikel werd overgeslagen. In totaal hebben we drie categorieën behandeld: de installaties, de afvalstoffen en de opslag van gevaarlijke stoffen. Alles hebben we tot op het bot uitgezocht”, zegt Vincent. “Uiteindelijk zijn er drie puntjes komen bovendrijven die we nog moeten aanpassen. Dat is voor mij dan ook de grootste meerwaarde van zo’n audit: hoe goed je ook de wetgeving bijhoudt, je ziet altijd wel een detail over het hoofd. Een extra paar ogen helpt om die zaken eruit te pikken. Voor mij is een audit dus nooit verloren tijd of moeite.”

Vincent Hody , Sustainability Developer en milieucoördinator , IKEA Distribution Benelux NV